19/09/2017

L’aire comprimit en la industria alimentària

Els equips d’aire comprimit són una de les principals fonts energètiques per a la indústria alimentària i de seguretat en el processament del producte, en aquest cas aliments. Les factories envasadores són el seu primer client. Vegem, breument, el per què …

l'aire comprimit en la indústria alimentària

l’aire comprimit en la indústria alimentària

En la indústria alimentària, l’aire comprimit ha d’observar les més estrictes normes de qualitat. És summament important garantir la major qualitat dels aliments en nom de protegir la salut dels consumidors.

És indispensable que l’aire comprimit estigui totalment exempt d’elements contaminants com basa principal de protecció dels aliments processats. Sempre que l’aire comprimit entra en contacte amb els aliments, cal extremar la precaució, ja que no és pur per naturalesa. Tot el contrari: a tot arreu hi ha diferents concentracions de components sòlids en forma de pols. En refredar l’aire comprimit es condensa l’aigua en forma d’humitat per tant, per obtenir productes alimentaris d’alta qualitat, en benefici de fabricants i consumidors, és important disposar d’aire comprimit de la qualitat apropiada. En la majoria dels casos, l’aire comprimit s’utilitza com a aire de treball i de pilotatge. S’utilitza, així mateix, per al transport, el barrejat o la producció de l’aliment contactant directament amb aquest.

En la indústria alimentària és preferible els sistemes pneumàtics als hidràulics per condicions òbvies. L’escàs manteniment i els períodes d’inactivitat dels equips pneumàtics són les principals raons per les que l’aire comprimit supera amb escreix en efectivitat a la hidràulica.

La indústria alimentària és la gran beneficiada de la seguretat i higiene que proporciona l’aire comprimit.

KLUG COMPRESSORS