Compressors rotatius Scroll exempts d’oli accionats per corretges.

Potència

de 2,2 a 37 kW (3 a 50 CV)

Cabal

de 0.22 a 4.16 m³ / mín

Pressió

de 8 a 10 bars

Compressors tipus SCROLL, exempts d’oli per a totes les aplicacions que requereixin la millor qualitat d’aire a la seva planta.

Aquesta sèrie s’ha desenvolupat per tal que l’oli NO estigui present durant el procés de compressió, produint aire comprimit de la millor qualitat. L’ús d’aquesta sèrie de compressors, combinat amb l’assecador i l’equip de filtrat adequat, permet l’obtenció de l’aire més pur per a aplicacions crítiques, segons la ISO 8573-1.

No hi ha altres despeses afegides gràcies a què la humitat extreta per l’assecador i els filtres no contenen cap partícula d’oli, evitant també haver de tractar l’aigua residual. El simple mecanisme del compressor SCROLL ho fa molt fiable gràcies al reduït nombre de components utilitzats en la compressió. El revestiment especialment tractat després de la fabricació d’alta precisió ofereix una gran resistència i durabilitat en condicions extremes.

El refrigerador d’altes prestacions i el mètode bidireccional de ventilació permeten treballar de forma estable a la temperatura ambient de 50ºC. El 99.9% de las partícules de pols s’eliminen al filtre d’absorció de la unitat, garantint el subministrament d’aire net. Els controladors estan aprovats segons les normatives CE i han passat els tests d’EMI i EMC.