Indústria alimentària

La indústria alimentària és la part de la indústria que s’encarrega de tots els processos relacionats amb la cadena alimentària. S’inclouen dins del concepte les fases de transport, recepció, emmagatzematge, processament, conservació i servei d’aliments de consum humà i animal. Les primeres matèries d’aquesta indústria consten principalment de productes d’origen vegetal (agricultura), animal (ramaderia) i fúngic (pertanyent o relatiu als fongs). Gràcies a la ciència i a la tecnologia d’aliments, el progrés d’aquesta indústria s’ha vist incrementat i ens ha afectat actualment en l’alimentació quotidiana, augmentant el nombre de possibles aliments disponibles a la dieta. L’augment de producció ha anat unit amb un esforç progressiu en la vigilància de la higiene i de les lleis alimentàries dels països, intentant regular i unificar els processos i els productes.

Per què ens especialitzem?

El sector alimentari és un dels més crítics, ja que exigeix una qualitat superior en l’aire que utilitza la seva maquinària. S’han de cuidar i mimar els processos, per assegurar la protecció dels aliments contra la contaminació, procedent del procés de compressió: partícules residuals de l’aire, humitat i restes de lubricant són les impureses que afecten a la qualitat de l’aire.

Per evitar aquestes partícules i restes de lubricant, són importants els equips de filtrat, així com l’ús de compressors exempts, en els quals l’oli no participa directament en el procés de compressió. Però especialment important és el grau d’humitat de l’aire per la contribució a la proliferació de fongs i bacteris en la instal·lació.