Indústria farmacèutica

La indústria farmacèutica és un sector empresarial dedicat a la fabricació, preparació i comercialització de productes químics medicinals per al tractament i també per a la prevenció de les malalties. Algunes empreses del sector fabriquen productes químics farmacèutics a granel (producció primària), i els preparen per al seu ús mèdic mitjançant mètodes coneguts col·lectivament com a producció secundària. Entre els processos de producció secundària, altament automatitzats, es troba la fabricació de fàrmacs dosificats, com ara pastilles, càpsules o sobres per a administració oral, dissolucions per a injecció, òvuls i supositoris. Com que la seva activitat afecta directament a la salut humana, aquesta indústria està subjecta a una gran varietat de lleis i reglaments respecte les investigacions, patents, proves i comercialització dels fàrmacs.

Per què ens especialitzem?

Al sector farmacèutic sovint es treballa amb productes estèrils, on la qualitat del producte ha de ser òptima. Això obliga que l’aire hagi de tenir una qualitat de classe zero i, aquesta qualitat, només pot estar assegurada per un compressor exempt d’oli. Però això no evita l’ús d’altres instruments de filtrat per regular el pas de partícules residuals i humitat tolerades.