Indústria en general

La indústria és el conjunt de processos i activitats que tenen com a finalitat transformar les primeres matèries en productes elaborats o semielaborats. A més de matèries primeres, per al seu desenvolupament, la indústria necessita maquinària i recursos humans organitzats habitualment en empreses. Existeixen diferents tipus d’indústries, segons com siguin els productes que fabriquen. Per exemple, la indústria alimentària es dedica a l’elaboració de productes destinats a l’alimentació, com el formatge, els embotits, les conserves, etc.

Des de l’origen de l’ésser humà, aquest ha tingut la necessitat de transformar els elements de la natura per poder aprofitar-se d’ells. En el sentit estricte ja existia la indústria, però és cap a finals del segle XVIII, i durant el segle XIX, quan el procés de transformació dels recursos de la natura pateix un canvi radical, que es coneix com a revolució industrial.

Aquest canvi es basa en la disminució del temps de treball necessari per transformar un recurs en un producte útil, gràcies a la utilització del mode de producció capitalista, que pretén la consecució d’un benefici augmentant els ingressos i disminuint les despeses. Amb la revolució industrial, el capitalisme adquireix una nova dimensió, i la transformació de la natura assoleix límits insospitats fins a aquell moment.

Per què ens especialitzem?

A la indústria en general, l’aire comprimit és una forma de transport d’energia molt estesa: suposa el 10% de l’energia utilitzada avui dia a la indústria, i, fins i tot en molts casos, aturar la producció d’aire comprimit pot implicar parar la producció.

En un sector on hi ha aplicacions molt diferents per a l’aire comprimit, també es troben exigències molt diferents sobre la qualitat d’aquest aire. D’aquesta manera, les unitats de tractament per a l’aire comprimit han d’adaptar-se a les necessitats que exigeix cada planta en funció de la qualitat obtinguda en la sortida del compressor. Això està regulat per la ISO 8573-1: 2010, la qual determina la qualitat de l’aire a partir de les impureses que es toleren. Els equips de filtrat seran els que regularan les condicions finals de la instal·lació.