Indústria paperera

Existeixen molts tipus de paper destinats, en cada cas, a atendre una aplicació específica: llibres, diaris, usos higiènics i sanitaris, caixes, envasos i embalatges, sacs, etc.

En la fabricació de paper i cartó intervenen dos tipus de primeres matèries: cel·lulosa verge i fibra reciclada, obtinguda del paper nou després del seu ús.

Fonamentalment, s’usa cel·lulosa verge en la producció de papers d’impressió i escriptura, en papers higiènics i sanitaris i en determinats papers especials. Contràriament, la fibra reciclada és la primera matèria fonamental en la producció del paper de premsa i dels papers per a envasos i embalatges.

Com a característiques importants de la indústria espanyola, podem citar, entre d’altres:

  • La producció de cel·lulosa blanquejada a base de fibra curta, utilitzant eucaliptus, espècie de creixement ràpid, gràcies a les favorables condicions climatològiques de la Península Ibèrica.
  • L’elevat grau d’utilització de paper recuperat, amb una Taxa d’Utilització superior al 82%: la indústria espanyola és la segona que fa més reciclatge d’Europa, superada només per Alemanya.

Per què ens especialitzem?

Per a aplicacions al sector de les indústries bàsiques, Klug ha consolidat la seva tecnologia i serveis de suport per als clients de les indústries del paper i la cel·lulosa en el grup d’aplicacions “Polpa i Paper”. Com a resultat de la seva cooperació durant moltes dècades amb reputats fabricants de màquines de paper, així com amb els departaments de manteniment i producció, els compressors Klug han aconseguit una gran quantitat de coneixements.

Centenars de fàbriques de paper s’han beneficiat de la qualitat de las solucions a mida que són fiables i eficients, que aconsegueixen cada vegada majors velocitats de producció.