Indústria petroquímica

Petroquímic és allò pertanyent o relatiu a la indústria que utilitza el petroli o el gas natural com a matèries primeres per a l’obtenció de productes químics.

És l’extracció de qualsevol substància química o de combustibles fòssils. Això inclou combustibles fòssils purificats com el metà, el butà, el propà, la gasolina, el querosè, el gasoil, el combustible d’aviació, així com pesticides, herbicides, fertilitzants i altres articles com els plàstics, l’asfalt o les fibres sintètiques.

La petroquímica és la indústria dedicada a obtenir derivats químics del petroli i dels gasos associats. Els productes petroquímics inclouen totes les substàncies químiques que d’allí se’n deriven. La indústria petroquímica moderna data de finals del segle XIX. La major part dels productes petroquímics es fabriquen a partir d’un nombre relativament petit d’hidrocarburs, entre ells el metà, l’età, el propà, el butà i els aromàtics que deriven del benzè, entre d’altres.

La petroquímica, per tant, aporta els coneixements i mecanismes per a l’extracció de substàncies químiques a partir dels combustibles fòssils. La gasolina, el gasoil, el querosè, el propà, el metà i el butà són alguns dels combustibles fòssils que permeten el desenvolupament de productes de la petroquímica.

Per què ens especialitzem?

En els sectors més especials es necessiten aparells més especials. Per aquesta raó, per a l’extracció de petroli i gas, on es treballa en condicions difícils, els aparells que intervinguin en el procés han d’estar ben preparats.

Per a aquestes funcionalitats s’ofereix la gamma “Black start”, accionats per motors dièsel i preparats per treballar a terra ferma o mar endins.